Share This Post

EU

EU Mobiliteitspakket in Nederland

EU Mobiliteitspakket in Nederland

De Nederlandse regering heeft recent een concept wetsvoorstel gepubliceerd over de detacheringsrichtlijn voor internationaal wegvervoer. Dit is onderdeel van het Mobiliteitspakket van de EU. Hierin staat dat de EU-lidstaten streven naar gelijk loon en gelijk werk, ook voor gedetacheerden in de transportsector. Het moet in principe niet uitmaken in welk Europees land je werkt. Uit het nieuwe Nederlandse wetsvoorstel blijkt dat de regering van plan is om de detacheringsrichtlijn bijna geheel in de Nederlandse wetgeving over te nemen.

​Concept wetsvoorstel

Het is slechts een concept wetsvoorstel, maar op grond van de detacheringsrichtlijn in dit document zal straks duidelijk zijn wanneer er sprake is van detachering in de transportsector. In het concept staat bijvoorbeeld dat het vervoer binnen een EU-lidstaat door een buitenlandse vervoerder, na een internationaal transport (cabotage), als detachering kan worden beschouwd. Echter, het doorkruisen van een lidstaat zonder te laden of te lossen (transitovervoer) wordt weer niet als detachering beschouwd.

​Controle- en administratieve maatregelen

Behalve besluiten over de definitie van detachering bevat het wetsvoorstel ook nieuwe controle- en administratieve maatregelen voor de transportsector. Het is de bedoeling dat deze maatregelen binnen de EU zoveel mogelijk geharmoniseerd worden. Voor de meldingsplicht voor gedetacheerde chauffeurs zal een nieuwe digitale module in het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) ontwikkeld worden. Daarnaast zal de chauffeur zelf ook nog steeds documenten mee moeten gaan nemen.

​Gelijke beloning

De bedoeling van het nieuwe wetsvoorstel is om duidelijke regels vast te stellen rondom de detachering van chauffeurs in de transportsector. Een bijkomende doel van de detacheringsrichtlijn is het streven naar gelijke beloning voor gelijke arbeid in dezelfde lidstaat. Ook hierover zullen regels worden opgesteld.

Het Europese Mobiliteitspakket is opgesteld om de regelgeving voor het goederen- en personenvervoer te verbeteren. Op deze manier hoopt de EU bij te dragen aan een veilige, efficiënte en sociaal verantwoordelijke transportsector.

Share This Post