Share This Post

Milieu / Nieuws / Technologie / Uncategorised

Elektrische vrachtwagens houden het schoon

Elektrische vrachtwagens houden het schoon

Elektrische vrachtwagens hebben recent veel aandacht gekregen van de media. Het maakt niet uit of het nu om een gehypete of minder opvallende lancering van elektrische vrachtwagens gaat, want elke innovatie brengt ons een stap dichter bij schonere lucht.

De milieuvriendelijke vrachtwagen-evolutie is al snel een milieuvriendelijke vrachtwagen-revolutie aan het worden. Maar hoe groen zijn elektrische vrachtwagens nu eigenlijk?

Tot dusver ziet het er allemaal belovend uit. In 2011 begon Volvo met het SuperTruck project en het doel was om de efficiëntie van het goederenvervoer met 50% te verbeteren. De daaropvolgende vijf jaar staken de resultaten de verwachtingen ver voorbij. De efficiëntie van het goederenvervoer nam met 88% toe en de brandstofefficiëntie steeg met 70%.

De semi vrachtwagen van Tesla kwam eveneens met indrukwekkende statistieken: een bereik van 88 km, snelheden van 105 km/u op een weghelling van 5% en 0-97 km/u binnen 20 seconden met een vracht van 36 ton.

Er werd ook beloofd dat je na een laadtijd van 30 minuten 645 km kunt afleggen dankzij een ‘megacharger’.

De reacties waren positief. Dingen begonnen echter gecompliceerder te worden toen een groep van deskundigen erbij betrokken raakten. Professoren van de Universiteit van Oxford suggereerden dat de megacharger van Tesla een buitensporige hoeveelheid elektriciteit nodig zou hebben om deze resultaten te kunnen behalen.

John Feddersen, algemeen directeur van het adviesbureau ‘Aurora Energy Research’, legde uit dat de energie die nodig is om de megacharger te vullen gelijkstaat aan de energie die gebruikt wordt door 3000-4000 gemiddelde huizen.[1]

Deze nieuwe golf van groene technologie wordt gedreven door een strengere EU-regelgeving en de lage emissiezones (LEZs) in steden. Vrachtwagenfabrikanten zijn dus op zoek naar oplossingen die milieuvriendelijker zijn. De industrie staat open voor alternatieven voor dieselolie; van gas en elektriciteit naar recuperatie van kinetische energie.

In Europa heeft de commerciële voertuigsector significante vooruitgang geboekt in het terugdringen van emissies. Euro 6 werd in 2014 geïntroduceerd en het heeft dingen aanzienlijk versneld. Tests tonen zelfs aan dat uitlaatdeeltjes bijna volledig geëlimineerd worden door de technologie waar Euro 6 conforme voertuigen gebruik van maken.

De regelgeving zal op dit vlak alleen maar strenger worden. Vanaf januari 2019 zullen alle nieuwe HDVs die in de EU gemaakt worden met een aangifte van CO2-emissies en brandstofverbruik komen. Volgend jaar april zal Londen een ultra LEZ (ULEZ) introduceren en vele steden zijn van plan dit voorbeeld te volgen.

De impact die we hebben op het milieu is een continue zorg. Binnen de EU produceren vrachtwagens ongeveer een kwart van de CO2-emissies van het wegtransport en ongeveer 5% van Europa’s broeikasgasemissies (dat is meer dan de internationale luchtvaart of scheepsvaart).

Om vrachtwagens milieuvriendelijker te maken focust men zich voornamelijk op meer efficiëntie en minder vervuiling. Wanneer een voertuig volledig elektrisch is zal er geen sprake meer zijn van vervuiling. Binnen de commerciële voertuigindustrie is de batterijtechnologie nog steeds relatief nieuw, maar de wagenparkvoertuigen bieden fabrikanten een solide bedrijfscasus aan. En er zijn genoeg fabrikanten te vinden die er graag bij betrokken willen zijn.

Het creëren van nieuwe en groenere technologie is slechts een deel van de uitdaging. Het probleem is namelijk dat er iets gecreëerd moet worden dat op commercieel vlak haalbaar is en daarnaast moet er ook bepaald worden wat er met de al bestaande vrachtwagens gedaan zal worden. Het is volgens mij niet echt milieuvriendelijk om alle vrachtwagens naar de schroothoop te brengen.

Wat vind jij van elektrische vrachtwagens?

1 https://www.ft.com/content/f5593480-d29a-11e7-8c9a-d9c0a5c8d5c9

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>