Share This Post

Lijstjes / Vrachtwagens

Elektrische trucks van Volvo

Elektrische trucks van Volvo

Het bedrijf Volvo heeft aangegeven dat zij zich in de toekomst geheel zal gaan richten op het elektrische rijden. Dat geldt niet alleen voor het personenvervoer. Volgens Volvo is het ook tijd voor een complete range elektrische Volvo-trucks. Daarom komen er nieuwe zware elektrische trucks van Volvo op de markt. Dit is nodig vanwege de impact op het klimaat door wegtransport. Volgens officiële cijfers is het wegvervoer verantwoordelijk voor zo’n 6% van de totale CO2-uitstoot in de EU.

​Meer belangstelling vanuit de transportsector

Er is langzamerhand steeds meer belangstelling voor elektrische voertuigen. Dat geldt ook voor elektrische trucks. Dit komt voor een groot deel omdat de overheid hierin een actieve rol speelt vanwege het behalen van de klimaatdoelen. Zo is onder andere bepaald dat binnensteden vrij gemaakt dienen te worden van dieseltrucks. Daarnaast stijgt de vraag van consumenten naar CO2-vrije en schonere transporten. Transportbedrijven realiseren zich dat ze iets zullen moeten gaan doen. Elektrische trucks zijn niet alleen gunstig vanuit milieu-oogpunt, maar ook vanwege de concurrentie. Steeds meer klanten wensen duurzame transporten.

​Nieuwe elektrische trucks

De productie van de nieuwe elektrische Volvo-trucks voor Europa start volgend jaar. Volvo krijgt hiermee een breder aanbod. In 2019 was Volvo al begonnen met de productie van de Volvo FL Electric en Volvo FE Electric die speciaal bedoeld zijn voor stadsdistributie.

Met de nieuwe elektrische trucks krijgt Volvo een reeks met middelzware en zware elektrische trucks. Hiermee ontstaat een compleet aanbod van elektrische trucks. De nieuwe trucks hebben een groter laadvermogen, krachtigere aandrijflijnen en een actieradius tot 300 km.

Het nieuwe aanbod aan elektrische Volvo-trucks gaat er als volgt uitzien:

  • FH Electric – voor nationaal transport
  • FM Electric – voor zwaar, lokaal transport en regionale distributie
  • FMX Electric – voor schonere en stillere bouwtransporten
  • FE Electric – voor regionale en stedelijke distributie, en afvalinzameling
  • FL Electric – voor regionale en stedelijke distributie

​Service en onderhoud

Uiteraard zal Volvo ook een compleet aanbod van service-, onderhouds- en financieringsoplossingen aan gaan bieden. Dit alles om een snelle en eenvoudige overgang naar elektrisch transport mogelijk te maken.

​Elektrische Volvo trucks op waterstof

In de toekomst zal gezocht worden naar oplossingen voor het zware, langere afstandstransport. Voor de huidige elektrische trucks geldt dat zij niet voldoende actieradius hebben. Ook ontbreekt het nog aan voldoende mogelijkheden voor snel opladen. Waarschijnlijk zal voor de langere afstand waterstof een rol gaan spelen. Waterstof kan ook worden gebruikt voor het genereren van elektriciteit. Deze technologie is op dit moment nog in ontwikkeling, maar deze ontwikkelingen gaan snel.

Share This Post