Share This Post

Technologie

Elektrische truck heeft meer onderhoud nodig

Elektrische truck heeft meer onderhoud nodig

Volgens het BOVAG Truck Onderzoek 2022 is de onderhoudsbehoefte van een elektrische truck zo’n 35 procent lager dan die van een dieseltruck. Dat lijkt gunstig, maar uit eerder onderzoek in 2019 was geconcludeerd dat de onderhoudsbehoefte van een elektrische truck 65 procent lager zou zijn dan die van een dieseltruck. Uit de eerste praktijkresultaten blijkt nu dat er geen sprake is van een dergelijk groot verschil. Hoe de definitieve cijfers er uit komen te zien, zal in de toekomst nog moeten blijken. Maar het ziet er niet naar uit dat de zeer gunstige voorspellingen wat betreft het onderhoud van elektrische vrachtwagen geheel zullen uitkomen.

Elektrische vrachtwagens

In Nederland rijden op het ogenblik zo’n 300 elektrische trucks rond. Daarnaast is er in het openbaar vervoer al langere tijd sprake van het inzetten van elektrische bussen. Vooral die binnen die laatste groep is een goede indicatie te geven van de onderhoudsbehoefte van elektrische voertuigen. Uit recent onderzoek is gebleken dat de eerste generatie elektrische trucks en bussen relatief veel onderhoud nodig hebben. Meer dan aanvankelijk werd gedacht. Aangezien verwacht wordt dat in de komende tijd het aantal elektrische trucks zal toenemen, zal het het aantal benodigde werkplaatsuren dus ook flink gaan toenemen. Dat is met het huidige tekort aan technisch personeel een behoorlijke uitdaging voor veel transportbedrijven.

2030

Voor de transportsector wordt de komende periode er een van grote veranderingen. Het aanbod van elektrische trucks neemt nog altijd toe. Op de IAA-vakbeurs in Hannover presenteerden verschillende fabrikanten hun nieuwste elektrische modellen met een grotere actieradius, waar op dit moment grote behoefte aan is. Het probleem blijft wel dat de noodzakelijke laadinfrastructuur nog altijd niet gerealiseerd is. Het is nog maar de vraag is of dit op korte termijn wel het geval zal zijn. Desalniettemin zal het aantal volledig elektrische trucks in de aanloop tot 2030 naar verwachting flink gaan toenemen.

Share This Post