Share This Post

EU

Een record aan verkeersboetes voor vrachtwagens in Vlaanderen

Een record aan verkeersboetes voor vrachtwagens in Vlaanderen

Een record aan verkeersboetes voor vrachtwagens in Vlaanderen

Belgische media melden dat in Vlaanderen het afgelopen jaar 31.283 boetes zijn uitgeschreven aan vrachtwagens vanwege het ontduiken van de kilometerheffing. Het totale bedrag van deze boetes is zo’n twaalf miljoen euro. Dat is voor Vlaanderen een record aan boetes. Of dit bedrag ook daadwerkelijk geïnd gaat worden, is echter nog maar zeer de vraag.

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Sinds 2016 moeten vrachtwagens voor de Belgische wegen een speciale kilometerheffing betalen. Vrachtwagens die niet aan deze vrachtwagenheffing voldoen, kunnen rekenen op een boete. Dit geldt zowel voor Belgische als voor buitenlandse vrachtwagens. Het treurige record van meer dan 30.000 boetes in 2020 geeft echter aan dat de kilometerheffing in grote getale is ontdoken.

Lage inningspercentage

In voorgaande jaren was er in Vlaanderen sprake van lage inningspercentages wat betreft de boetes voor het ontduiken van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Een oorzaak zou zijn dat drie op de vier boetes naar buitenlandse vrachtwagens is gegaan.

Nog geen twee derde van de opgelegde boetes aan buitenlandse vrachtwagens wordt ook echt geïnd. Voor Belgische trucks is dit zo’n 75 procent. De politiek roept de Vlaamse belastingdienst op om veel effectiever te gaan handhaven.  Samen met Viapass dient de efficiëntie en de effectiviteit van de gevoerde handhaving te worden verhoogd. Sancties zoals het aan de ketting leggen of wegslepen van de vrachtwagen zijn hierbij serieuze opties. Ook de inzet van mobiele teams om buitenlandse vrachtwagens met openstaande boetes aan te houden, dient onderzocht te worden.

Ook in Nederland

In Nederland zal binnenkort ook een kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd worden. De verwachting is dat dit in 2024 zal gebeuren. Net zoals in veel andere Europese landen zal deze speciale vrachtwagenheffing voor Nederlandse en voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs gelden, als vergoeding voor het gebruik van de Nederlandse wegen.

De vervuiler betaalt

Kilometerheffing zal in Nederland geheven worden volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Het tarief is afhankelijk van het gewicht van de vrachtwagen. Ook de uitstoot van de vrachtwagen wordt meegewogen. Schone en lichte vrachtwagen zullen minder hoeven te betalen dan zware diesels. De verwachting is dat de prijs in Nederland aan zal sluiten bij de tarieven zoals in België en Duitsland. Consequentie van het invoeren van de kilometerheffing voor vrachtwagens is dat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens zal worden verlaagd tot het Europees minimum. Het Eurovignet zal uiteindelijk verdwijnen in Nederland.

Niet eerder dan 2024

De invoering van de vrachtwagenheffing in Nederland zal niet eerder dan in 2024 kunnen plaatsvinden. Geschat wordt dat de heffing ongeveer € 600 miljoen per jaar in het laatje van de Nederlandse schatkist zal brengen. Uiteraard geldt dit alleen als er inderdaad goed zal worden gehandhaafd. Het is de bedoeling dat de ‘winst’ van het invoeren van de heffing mede gebruikt zal gaan worden voor het verduurzamen en innoveren van de transportsector.

Share This Post