Share This Post

Milieu

Een hyperloop in Nederland?

Een hyperloop in Nederland?

Er zijn plannen voor de aanleg van een hyperloop tussen Noord- en Zuid-Holland langs de A4. Als er inderdaad zo’n hyperloop zou komen, dan zou dit zo’n 1 miljoen ton CO2-reductie kunnen opleveren. Dagelijks zouden 1.100 vrachtwagens minder op de A4 hoeven te rijden. Ook zou dit alles een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving betekenen. De vraag is echter: hoe reëel is dit plan?

Hyperloop

Een hyperloop bestaat uit twee bijna luchtledige pijpen. In deze buizen zitten capsules waarin goederen, of zelfs mensen, met hoge snelheid vervoerd kunnen worden. Theoretisch kunnen de capsules in een hyperloop een maximumsnelheid van 1200 km/h halen. Een hyperloop zou vooral voordeel opleveren voor vervoer over afstanden onder de 1000 kilometer.

Cargo-hyperloop langs de A4

Het idee is om in Nederland een hyperlooptraject aan te leggen dat grotendeels de snelweg A4 volgt. Dit zou een cargo-hyperloop moeten zijn die alleen bestemd is voor het verplaatsen van goederen. Hierdoor zouden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam met elkaar verbonden zijn. De A4 zou op deze manier minder belast hoeven te worden, omdat veel minder goederenvervoer tussen deze steden nodig zou zijn. Gevolg: minder files en minder CO2 uitstoot.

Duurzame oplossing

De realisatie van een cargo-hyperloop kan bijdragen aan de reductie van CO2-emissie. Schattingen gaan uit van een positief effect van zo’n 1 miljoen ton minder uitstoot. Als er inderdaad een hyperloop komt langs de A4 zou dit betekenen dat er 1100 vrachtwagens minder per dag over deze snelweg hoeven te rijden. Het is volgens de initiatiefnemers haalbaar om dit plan in 2030 operationeel te hebben. Daarnaast zijn er nog meer plannen voor hyperloops binnen Nederland en Europa. Hierdoor zou er een uitgebreid hyperloop-netwerk kunnen ontstaan.

Cargo-hyperloop Holland

Het hyperloopproject dat bekend staat onder de naam Cargo-hyperloop Holland is ondersteund door 35 particuliere en publieke partijen. Gezamenlijk willen zij de haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van een hyperloop voor goederen die Noord- en Zuid-Holland met elkaar verbindt.

De aanleg van een hyperloop zal flink wat geld gaan kosten. Een schatting van de kosten voor het hele project is zo’n 1,5 miljard euro. Als dit project van de grond komt en een succes blijkt te zijn, dan maakt de tweede fase van hyperlooptransport wellicht ook een kans: het vervoer van mensen.

Share This Post