Share This Post

Nieuws

Een arbeidsmarktplan voor de transportsector

Een arbeidsmarktplan voor de transportsector

Door de coronacrisis is de sector Transport en Logistiek flink in de problemen gekomen. Dat geldt uiteraard ook voor de arbeidsmarkt binnen deze sector. Op dit moment is de verwachting dat het aantal mensen dat werkzaam is in de sector Transport en Logistiek in 2021 met ongeveer 6% zal dalen. De hoop is dat deze situatie in 2022 weer wat zal verbeteren. Om de sector hierbij te ondersteunen is er een arbeidsmarktplan opgesteld waarin maatregelen voorgesteld en op het ogenblik zelfs al uitgevoerd worden. Het doel van dit plan is om banen binnen de sector te behouden en veel nieuwe mensen op te leiden voor nieuwe banen.

Coronacrisis betekent banenverlies

In het tweede kwartaal van 2020 is er een behoorlijk omzetverlies in de transportsector ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar geconstateerd. Dit heeft zijn weerslag gekregen op de arbeidsmarkt binnen de sector. De sectorpartners Transport en Logistiek Nederland, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen willen daarom dat er tijdelijke maatregelen genomen worden om te voorkomen dat goed opgeleide werknemers uitstromen en vakmanschap verloren gaat. Ook willen de sectorpartners stevig investeren in het opleiden van nieuwe werknemers. Zij doen een beroep op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om hun initiatief te ondersteunen.

Meer banen, meer leerlingen

Er wordt al enige jaren flink ingezet op het werven van nieuwe werknemers voor de sector Transport en Logistiek. Sinds 2017 zijn er ruim 8.500 nieuwe chauffeurs geworven, opgeleid en bemiddeld naar een baan. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren zo’n 3.000 BBL-leerlingen opgeleid. Ook in 2019 zijn er weer veel opleidingstrajecten voor en door werknemers gestart. Het zou enorm jammer zijn als al deze inspanningen door de coronacrisis helemaal voor niets zijn geweest.

Huidige situatie is zorgelijk

De sector Transport en Logistiek bestaat uit ongeveer 7.000 bedrijven waarin zo’n 160.000 werknemers werken, waarvan 88.000 als vrachtwagenchauffeur. Om deze cijfers op peil te houden, zal de instroom van nieuwe medewerkers ook op peil moeten blijven. Tot 2025 zullen heel veel nieuwe vrachtwagenchauffeurs nodig zijn. Dit is onder andere het geval omdat er naar verwachting veel chauffeurs met pensioen zullen gaan. Deze hele groep moet natuurlijk op tijd worden vervangen. Het nieuwe arbeidsmarktplan is daarom hard nodig om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst genoeg mensen werkzaam zullen zijn in de sector Transport en Logistiek.

Het arbeidsplan is al in werking

Het nieuwe arbeidsplan wil ervoor zorgen dat er vanaf nu voldoende BBL-leerlingen opgeleid worden. Daarnaast is onderdeel van het nieuwe plan het behoud van reeds aanwezige expertise. Dat betekent onder andere dat werknemers die tijdens de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt, tijdelijk in dienst kunnen worden genomen. Het doel van deze maatregel is dat zij zo voor de sector behouden kunnen worden.

Het is tevens van groot belang om met overheidsinstanties, zoals het UWV, goede afspraken te maken. Alles dient ertoe te leiden dat er weer optimaal ingezet kan worden op instroom, doorstroom en opleiding van werknemers voor de sector Transport en Logistiek.

Share This Post