Share This Post

Nieuws / Vrachtwagens

Drugshandel via vrachtwagens

Drugshandel via vrachtwagens

Een toenemend probleem in Nederland is het feit dat steeds meer vrachtwagenchauffeurs bewust of onbewust meewerken aan het vervoeren van drug door heel Europa. Zo kreeg recent een directeur van een transportbedrijf in Zeewolde een celstraf van 2,5 jaar vanwege drugstransporten naar Engeland en Scandinavië. Een vrachtwagenchauffeur van dit bedrijf werd op heterdaad betrapt. In samenwerking met de politie probeert de transportsector een einde aan deze illegale praktijken te maken. Als eerste is van belang om in kaart te brengen hoe de georganiseerde misdaad te werk gaat. Op welke manier lukt het de criminelen om vrachtwagenchauffeurs de drugs te laten transporteren?

​Brabant en Zeeland

Recent werden negentien transportbedrijven in Brabant en Zeeland uitgebreid gecontroleerd door de politie, FIOD en de douane. Bij twaalf van de negentien bedrijven werden overtredingen geconstateerd die varieerden van problemen met de boekhouding tot het aantreffen een gestolen vrachtwagen. Ook de belastingdienst deed tijdens dit onderzoek goede zaken. Er is in totaal 1,2 miljoen euro aan openstaande rekeningen binnengehaald. Een duidelijke relatie met de drugshandel werd echter nergens aangetroffen, maar er zijn vermoedens dat die er wel waren.

​Drugshandel via vrachtwagens

De eenvoudigste manier om drugs via vrachtwagens te vervoeren is om zelf een transportbedrijf op te zetten. De drugs worden dan in een normale lading verstopt en zo naar hun bestemming gebracht. Dergelijke criminele bedrijven kunnen in korte tijd ook flink groeien, omdat hun omzet voornamelijk bestaat uit crimineel geld. De inkomsten van het vervoersbedrijf zelf zijn van veel minder of geen belang. Dat betekent dat dit soort bedrijven ook nog eens zorgen voor concurrentievervalsing.

​Drugshandel via vrachtwagenchauffeurs

Niet altijd zijn de transportbedrijven het probleem. Sommige individuele vrachtwagenchauffeurs besluiten om tegen betaling de drugs te vervoeren. Het is niet duidelijk hoe vaak dit gebeurt, maar veel vrachtwagenchauffeurs geven aan dat het regelmatig gebeurt dat iemand geld aanbiedt voor het vervoeren van ‘iets extra’s’. Degenen die hiermee instemmen komen zo vanzelf in het criminele circuit terecht. En daar kom je vaak niet zomaar weer uit.

Er zijn ook chauffeurs die helemaal niet in de gaten hebben dat ze drugs vervoeren. Dat wordt dan buiten hen om geregeld. Wel zijn er soms duidelijke signalen waar vrachtwagenchauffeurs op zouden moeten letten. Een belangrijke aanwijzing is als er vreemde laad- en losadressen zijn. Bijvoorbeeld dat je ineens koelproducten moet lossen op een adres waar geen koelinstallatie is. Dan weet je zeker dat er iets niet klopt.

​Politie en Justitie zijn alert

Sinds duidelijk is geworden dat een groot deel van de drugs in Nederland door vrachtwagens naar de rest van Europa wordt vervoerd, zitten politie en justitie hier bovenop. Na het controleren van bedrijven in Zeeland en Brabant is het plan om deze aanpak landelijk uit te rollen.

Share This Post