Share This Post

Rijden & Logistiek

Digitaal inspecteren tachograaf gestart

Digitaal inspecteren tachograaf gestart

Vanaf augustus 2021 is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) begonnen met de digitale inspectie van tachograafbestanden van vrachtwagens en bussen. Bedrijven kunnen vanaf heden van de inspectie het verzoek ontvangen om hun tachograafbestanden digitaal aan te leveren. Het aanleveren dient te gebeuren via een webformulier. De ILT analyseert hiermee in hoeverre deze bedrijven de regels voor de rij- en rusttijden in het wegvervoer naleven.

Digitale inspecties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de controle van de naleving van de rij- en rusttijdenwet. Naast de gebruikelijke inspecties van chauffeurs op de weg en tijdens bedrijfsbezoeken, begint de ILT nu ook met een digitale vorm van inspecteren.

Naleving rij- en rusttijdenwet

Bij een digitale inspectie heeft de ILT de digitale bestanden van de tachograaf nodig. Deze zogenaamde M-bestanden worden opgevraagd bij de vervoersonderneming. Vervolgens analyseert de ILT de gegevens in de bestanden op de naleving van de rij- en rusttijdenwet. Het gecontroleerde vervoersbedrijf ontvangt na afloop van de inspectie een brief met de resultaten van de analyse. Met deze resultaten kan de onderneming zelf de bedrijfsprocessen verbeteren.

ILT hoeft minder vaak op bezoek te komen

Door deze digitale inspecties kan de ILT risicogestuurd inspecteren. Bedrijven met een hoge risicoscore worden dan intensiever geïnspecteerd dan bedrijven met een lage risicoscore. Met andere woorden, vervoersbedrijven die zich aan de regels houden, krijgen de ILT minder vaak op bezoek.

Marktrapportage

Behalve een brief met de resultaten van de analyse van de ingestuurde digitale informatie wil de ILT ook marktrapportages gaan maken met de gegevens. Daarmee krijgt de ILT een beter inzicht in de mate van naleving van de rij- en rusttijdenwet in de vervoerssector als geheel. Wel is afgesproken dat in deze marktrapportages de cijfers niet herleidbaar zullen zijn tot specifieke personen of bedrijven.

Share This Post