Share This Post

Hoofdartikels

Deadline definitieve aanvraag NOW-1 is 31 oktober!

Deadline definitieve aanvraag NOW-1 is 31 oktober!

Ondernemers in Nederland dienen voor 31 oktober a.s. hun definitieve aanvraag NOW-1 in te dienen. Dit is van groot belang, want wie niet op tijd is, zal eerder ontvangen voorschotten volledig terug moeten betalen. Sinds oktober vorig jaar kunnen bedrijven de definitieve berekening van het eerste subsidieblok aanvragen. Tot nu toe hebben 55.000 ondernemers dat gedaan, maar 84.000 deden dit nog niet. Het UWV roept daarom alle bedrijven op om de definitieve aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

​NOW regeling

De NOW regeling is door de Nederlandse regering in het leven geroepen om de salarissen in noodlijdende bedrijven toch door te kunnen betalen tijdens de coronacrisis. Tot nu toe hebben ruim 139.000 bedrijven NOW ontvangen. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV en is bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming via de NOW regeling. Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk banen te behouden. De looptijd van de NOW is ingedeeld in 4 subsidieblokken van 3 maanden. Het voorschot voor het eerste blok van de NOW liep van maart tot en met mei 2020.

​Voorlopige en definitieve aanvraag

Bedrijven die gebruik willen maken van de NOW regeling dienen per aanvraagperiode twee aanvragen in te dienen: een voorlopige en een definitieve aanvraag. Bij de voorlopige aanvraag is uitgegaan van een schatting van het mogelijke omzetverlies. Het voorschot is berekend aan de hand van deze schatting. Na afloop van een subsidieblok dient een definitieve aanvraag te worden ingediend. Het definitieve omzetverlies moet hierin worden aangegeven. Daarmee wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Vervolgens wordt de ontvangen subsidie gecorrigeerd.

​31 oktober 2021

De definitieve aanvraag voor het eerste subsidieblok van de NOW moet uiterlijk 31 oktober 2021 zijn ingediend. Het gaat om de loonperiode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Veel ondernemers lijken te denken dat ze nog tijd genoeg hebben om de definitieve aanvraag in te dienen. Maar is dat wel zo? Sommige bedrijven moeten bij de definitieve aanvraag een accountantsverklaring of een derdenverklaring bijvoegen. Hiervoor heb je een account nodig. Veel accountants hebben het erg druk. Zo’n verklaring kan daarom enige tijd kosten. Het dringende advies is om geen risico te nemen en op tijd met die definitieve aanvraag aan de slag te gaan. Zorg ervoor dat die voor 31 oktober a.s. bij het UWV ligt.

​Definitieve aanvraag NOW-2

Ook voor het tweede subsidieblok van de NOW regeling kan de definitieve aanvraag al worden ingediend. Het gaat hier om de loonperiode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De deadline voor deze definitieve aanvraag is 5 januari 2022. Bedrijven die slechts 2 subsidieblokken NOW hebben ontvangen kunnen beide definitieve aanvragen ook tegelijkertijd insturen, maar dan wel voor 31 oktober 2021. Het blijven 2 aparte definitieve aanvragen, maar wellicht levert het combineren een voordeel op voor de accountant die de verklaringen op moet stellen.

Share This Post