Share This Post

Nieuws / Uncategorised

De werkloosheid kan de transportsector hard treffen, voorspelt het rapport

De werkloosheid kan de transportsector hard treffen, voorspelt het rapport

Het lijdt geen twijfel dat dit voor alle sectoren moeilijke tijden zijn, maar voor de Britse transportsector zijn de dingen misschien een beetje moeilijker dan voor de meeste op dit moment.

Hoewel de industrie door de regering wordt geprezen, omdat ze ervoor heeft gezorgd dat Groot-Brittannië wordt ‘volgetankt en gevoed, is sinds de uitbraak van het coronavirus bijna de helft (46%) van de vrachtwagens in het Verenigd Koninkrijk van de weg gehaald.

Bovendien bleek uit een enquête onder Britse bedrijven die in maart door het Office for National Statistics werd uitgevoerd, dat 55% van de transport- en opslagbedrijven op korte termijn hun personeel op verlof liet gaan en dat 37% de werktijd verkortte.

Het is zeker een contrastrijk beeld waarbij sommige chauffeurs lange uren zonder hun familie werken, terwijl anderen zich afvragen wanneer en of ze weer aan het werk zullen gaan.

Het rekruteringsbedrijf Driver Require analyseert de vorm van de transportsector op dit moment en verwacht niet verrassend dat de groei van de werkgelegenheid een duik zal nemen, en schat dat deze in alle sectoren lager zal zijn dan gemiddeld.

Het bedrijf berekende tijdens de lockdown een daling van 25% van de totale werkgelegenheid in alle sectoren, vergeleken met een daling van 35% in de transport- en opslagsector, en een daling van de werkgelegenheid voor LGV-chauffeurs met 50% in dezelfde periode.

Driver Require-projecten die tegen het einde van 2020 de totale werkgelegenheid slechts met 5% zullen doen dalen en die tegen het einde van 2023 zullen zijn hersteld tot het niveau van vóór de pandemie. De werkgelegenheid in transport en opslag daarentegen zal naar verwachting tegen het einde van het jaar met ongeveer 15% zijn gedaald en pas halverwege 2026 volledig herstellen.

De cijfers zullen zorgen baren voor de chauffeurs die momenteel niet werken, omdat ze met verlof zijn gestuurd of ontslagen zijn. We moeten echter benadrukken dat het slechts vroege projecties zijn en dat ze niet als feit mogen worden beschouwd.

Het is normaal dat je je op dit moment zorgen maakt. Het kan helpen om ze bekend te maken, dus vertel ons alsjeblieft alles wat je maar wilt!

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>