Share This Post

Nieuws

De nieuwe Code 95: wat gaat er veranderen?

De nieuwe Code 95: wat gaat er veranderen?

Iedere vrachtwagenchauffeur is verplicht om als bewijs van vakbekwaamheid Code 95 op het rijbewijs vermeld te hebben. Om deze code op het rijbewijs te houden, dienen chauffeurs iedere 5 jaar tenminste 35 uur aan nascholing te hebben gevolgd. Er is intussen een nieuwe Richtlijn Vakbekwaamheid Bestuurders opgesteld die per 1 januari 2021 van kracht zal zijn. Wat zijn de veranderingen in het nascholingstraject van 35 uur voor chauffeurs die hun Code 95 willen behouden na 1 januari 2021?

Automatische toekenning wordt afgeschaft

Volgens de huidige richtlijn is er een automatische toekenning van Code 95 aan chauffeurs die geboren zijn voor de datum van 1 juli 1955. Dit wordt echter per 1 januari 2021 geheel afgeschaft. Deze regel blijkt namelijk in strijd te zijn met de Europese regels.

Meer variatie noodzakelijk

In de huidige situatie kan een chauffeur er voor kiezen om één bepaalde training meerdere keren achter elkaar te volgen tijdens een nascholingstraject van 35 uur. Dat gaat nu veranderen. Vanaf 1 januari 2021 mag een chauffeur een training hooguit één keer herhalen. De rest van de 35 uur dient met behulp van andere trainingen te worden ingevuld. Meer variatie dus. De uitzondering op deze nieuwe regel zijn trainingen of cursussen die 7 uur of langer duren. Deze lange cursussen mogen zelfs helemaal niet herhaald worden binnen die 35 uur.

Voorbeeld: Indien een chauffeur de cursus ‘U03-1 Lading zekeren’ 2 maal heeft gevolgd binnen een nascholingstraject van 35 uur dient hij daarna andere cursussen te kiezen.

Cursusonderdelen moeten op elkaar aansluiten

Theoretische nascholingscursussen of U-cursussen die worden verdeeld over meerdere dagen dienen op aaneengesloten (werk)dagen plaats te vinden. De uitzondering op deze regel geldt voor nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen, de W-trainingen. Voor deze cursussen geldt dat ze binnen 10 kalenderdagen gegeven moeten worden.

Voorbeeld: De cursus ‘U21-1 EHBO’ bestaat uit 2 dagdelen. Als dagdeel 1 wordt gegeven op dinsdag dan moet dagdeel 2 plaatsvinden op de volgende dag, dus op woensdag.

E-learning maximum

Per 35 uur nascholingstraject geldt vanaf 1 januari 2021 een maximum van 12 uur voor het aantal uren e-learning.

Voorbeeld: Een chauffeur volgt 3 cursussen met elk 4 uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum bereikt. De resterende cursussen binnen het nascholingstraject van 35 uur mogen geen e-learning meer bevatten.

EU gerelateerde opleidingen

Verplichte cursussen en trainingen die gaan over de verschillende verordeningen en richtlijnen binnen de EU, zoals die van het vervoer van vee of het vervoer van gevaarlijke stoffen, tellen niet meer onbeperkt mee als nascholing. In een nascholingstraject van 35 uur dat na 1 januari 2021 gevolgd wordt, kan slechts slechts één van deze cursussen meetellen en dan slechts voor 7 uur nascholing. De uitzondering op deze regel is de ADR-opleiding die voor 14 uur mag meetellen.

Voorbeeld: Een chauffeur volgt de nieuwe cursus ‘U01-2 ADR’ gedurende het nascholingstraject van 35 uur. Hij mag hiervoor 14 uur nascholing noteren. Dezelfde chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog een andere EU gerelateerde cursus volgen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>