Share This Post

Gezondheid

De mobiele telefoon in het verkeer

De mobiele telefoon in het verkeer

Volgens de onderzoekers van het Instituut voor Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV, is het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer toegenomen. Dat is opmerkelijk, aangezien de overheid al lange tijd een beleid voert om bellen en sms’en in het verkeer te ontmoedigen. Ook staan ​​er forse boetes op het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Blijkbaar heeft dit tot nu toe echter geen effect gehad.

SWOV

Uit het SWOV-onderzoek bleek dat vorig jaar zo’n 72 procent van de volwassen verkeersdeelnemers wel eens een mobiele telefoon gebruikte tijdens het rijden. Dit is een stijging ten opzichte van 2019. Dat percentage was nog 68 procent. In 2017 was dat zelfs 66 procent. Onder jongeren van 12 tot 17 jaar was het percentage nog hoger. Vorig jaar gebruikte 85 procent van de jongeren de telefoon in het verkeer. De meeste weggebruikers schatten de kans dat ze gepakt worden en een boete krijgen vrij laag in. In de praktijk blijkt dit het geval te zijn.

Rijd zonder mobiel, rijd MONO

De actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer te ontmoedigen heeft dan ook weinig effect gehad. Rijd mobielvrij, Rij MONO wordt ondersteund door meerdere partijen, waaronder Veilig Verkeer Nederland. Ironisch genoeg denken de meeste Nederlanders ook dat bellen of sms’en tijdens het rijden echt niet kan. Uit onderzoek blijkt dat 70% het onacceptabel en gevaarlijk vindt om de smartphone in het verkeer te gebruiken. Ondertussen gebruikt 72% van de volwassenen de mobiele telefoon en is daarmee een slecht voorbeeld voor de jongeren, die dit voorbeeld massaal hebben overgenomen.

​Risico’s

Het is verboden om tijdens het rijden uw telefoon bij de hand te hebben en/of te bedienen. Dit geldt voor alle voertuigbestuurders, dus ook vrachtwagenchauffeurs. Het gebruik van mobiele telefoons in Nederland leidt jaarlijks tot enkele tientallen doden en honderden gewonden. Het ongevalsrisico is ongeveer 2,5 keer groter door bellen en sms’en tijdens het rijden. Door je telefoon uit te zetten of op stil te zetten tijdens het rijden, verklein je niet alleen je risico in het verkeer, maar kun je ook even ontspannen.

Share This Post