Share This Post

Nieuws

De haven van Antwerpen gaat helemaal digitaal

De haven van Antwerpen gaat helemaal digitaal

Vanaf 1 januari 2021 start een nieuw systeem voor het vrijgeven van containers in de haven van Antwerpen. Dit nieuwe systeem heet Certified Pick up of CPu en het komt in de plaats van het huidige systeem dat nog met pincodes werkt. In plaats van een pincode komt er een digitale sleutel. Het idee is dat hierdoor het hele proces van het vrijgeven van containers veiliger, transparanter en efficiënter zal worden.

Oude pincode systeem is achterhaald

Wie nu in de haven van Antwerpen een container wil ophalen, dient daarvoor een speciale pincode aan te vragen. Dit zogenaamde pincode systeem heeft een aantal grote nadelen. Het is in de eerste plaats een nogal omslachtige methode. Het belangrijkste probleem is echter het beveiligingsrisico. Een pincode wordt namelijk na het aanvragen doorgegeven aan verschillende andere partijen. De laatste schakel van dit doorgeefsysteem is de chauffeur die de container gaat ophalen in de haven van Antwerpen. Dit betekent dat er nogal wat tijd overheen gaat voordat een pincode echt gebruikt wordt. Gedurende het doorgeven van de pincode is de kans op het ontstaan van een veiligheidsprobleem vrij groot.

Veilig, transparant en efficiënt

Om het hele proces van het vrijgeven van containers veiliger, transparanter en ook efficiënter te maken is nu het CPu bedacht. Dit is een centraal en digitaal dataplatform dat alle partijen die betrokken zijn bij het proces met elkaar verbindt. Het nieuwe systeem zal ingezet worden voor alle inkomende containers. Dat is ongeacht of deze daarna per vrachtwagen, spoor of binnenvaart verder worden getransporteerd.

Hoe gaat het CPu platform werken?

Het CPu platform verwerkt alle containerinformatie en maakt van deze informatie een digitale sleutel. Deze digitale sleutel vervangt straks de pincode. Het verschil met het oude systeem is dat de digitale sleutel pas wordt gemaakt als de uiteindelijke vervoerder van de container bekend is. Deze vervoerder kan de container alleen komen ophalen door de digitale sleutel te gebruiken. Alle tussenliggende stappen van het pincode doorgeven vervallen hiermee. Het tijdsbestek tussen het maken van de digitale sleutel en het ophalen van de container zal zo een stuk korter worden en daarmee is het hele proces ook een stuk veiliger geworden.

Controle door track en trace

De douane en de politie zullen met behulp van het nieuwe CPu ook efficiënter en meer doelgericht kunnen werken. Door het invoeren van dit nieuwe systeem zal het namelijk mogelijk worden om te traceren welke partijen er allemaal betrokken zijn geweest bij het afhalen van een container. Douane en politie kunnen deze gegevens die afkomstig zijn van het Cpu vervolgens uitwisselen.

Toekomstmuziek

Wellicht dat in de toekomst zelfs de digitale sleutel van het CPu kan vervallen. Deze kan misschien vervangen worden door een beveiligingsproces op basis van identiteit, zoals met vingerafdrukken of oogscans. In ieder geval zal op de korte termijn deze upgrade van het hele systeem met een digitale sleutel al een enorme stap voorwaarts zijn. Behalve de al eerder genoemde veiligheidsvoordelen levert het nieuwe systeem voor alle logistieke partners in de havenketen ook operationele voordelen op. Administratieve processen worden eenvoudiger en de doorlooptijd van importcontainers in de haven wordt naar verwacht ook korter.

Share This Post