Share This Post

EU

De Europese Commissie en de maatregelen van het Mobiliteitspakket

De Europese Commissie en de maatregelen van het Mobiliteitspakket

Op 2 februari j.l. is de eerste set maatregelen van het zogenaamde mobiliteitspakket van de EU ingegaan. Volgens Transport & Logistiek Nederland (TLN) worden de maatregelen die bij dit pakket horen echter te snel ingevoerd. Tal van Europese lidstaten hebben hun  nationale wetgeving nog niet op orde. Wetten en afspraken zijn niet aangepast aan de nieuwe maatregelen. Ook verwacht TLN problemen aan de grens vanwege de nieuwe tachograaf maatregelen, iets waar we al eerder over geschreven hebben.

​EU detacheringsrichtlijn

Onderdeel van het mobiliteitspakket is de nieuwe detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn staat dat vrachtwagenchauffeurs uit een ander EU-land dezelfde beloning dienen te krijgen als hun collega’s in een gastland. Dit klinkt logisch. Hetzelfde betaald krijgen voor hetzelfde werk, ongeacht het land waar je vandaan komt. Toch zijn veel EU lidstaten nog helemaal niet voorbereid op deze richtlijn. De bijbehorende nationale wetgeving is er simpelweg nog niet.

​Gelijke monniken, gelijke kappen

Bij zoveel grensoverschrijdend goederenvervoer zoals binnen de EU het geval is, is een gelijke invoering van wetten en afspraken van groot belang. Als de EU landen niet gezamenlijk afspreken hoe ze de nieuwe detacheringsrichtlijn gaan uitvoeren, dreigt er weer een lappendeken aan allemaal verschillende regelingen te ontstaan. Het is ook nog steeds onbekend in veel lidstaten wat een chauffeur per uur betaald zou moeten worden. Volgens TLN moet dit eerst vastgesteld zijn voordat de detacheringsrichtlijn kan worden ingevoerd.

​Tachograaf

Ook de nieuwe EU maatregelen rondom de tachograaf lijken ingevoerd te zijn met te veel haast en zonder goed na te denken over de praktische problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Vanaf 1 februari 2022 is het immers verplicht om handmatig de tachograaf in te stellen als je met de vrachtwagen de grens met een ander land passeert. Dit handmatig instellen dient te gebeuren bij de eerstvolgende stopplaats. Gevreesd wordt dat alle parkeer- en rustplaatsen vlak na grensovergangen hierdoor volledige overbelast zullen raken. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland vermoedt zelfs dat er mogelijk chaos gaat ontstaan bij de grensovergangen.

Share This Post