Share This Post

Rijden & Logistiek

De A27 wordt toch verbreed

De A27 wordt toch verbreed

Na jaren van overleg, uitstel en juridische procedures is de kogel dan toch eindelijk door de kerk: de A27 tussen Houten en Hooipolder gaat verbreed worden. De A27 is een snelweg waar dagelijks veel files staan. Met name op het traject Vianen richting Merwedebrug is het iedere middag raak. Maar als het goed is, komt daar binnen afzienbare tijd een einde aan. Volgens Rijkswaterstaat kan er snel gestart worden met de voorbereidingen en de uitvoering van de verbreding van het hele traject.

Beroepsprocedures

De plannen om de A27 te verbreden waren er al langer. Het Tracébesluit A27 Houten – Hooipolder van de minister van Infrastructuur en Waterstaat uit 2018 kwam in eerste instantie echter niet van de grond, omdat er maar liefst 45 beroepschriften werden ingediend. Met name bewoners in de buurt van de A27 maakten bezwaar tegen de verbreding, maar ook bedrijven begonnen een procedure. Inmiddels is duidelijk geworden dat alle bezwaren ongegrond zijn verklaard. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2022 starten.

Hoe komt de A27 er uit te zien?

De A27 is een autosnelweg die een noord-zuidroute vormt door het midden van het land. De hele snelweg vanaf Breda via Utrecht naar Almere is 109 kilometer lang. Het traject van Houten tot en met knooppunt Hooipolder is slechts 47 km lang. Niet overal is een verbreding van 2 naar 3 of 4 rijstroken mogelijk of noodzakelijk. Voor de verbreding van de A27 is het tracé in 4 deeltrajecten verdeeld.

Houten – Everdingen

In het deeltraject Houten – Everdingen wordt de A27 in de richting Breda verbreed naar 4 rijstroken. In de richting Utrecht blijft de situatie onveranderd.

Everdingen – Noordeloos

Na knooppunt Everdingen verandert de A27 in de richting Breda in 3 reguliere rijstroken en een spitsstrook. Dit traject loopt door tot de Merwedebrug. Na de Merwedebrug verandert de A27 in 2 rijstroken en een spitsstrook. Dit geldt voor zowel de richting Breda als voor de richting Utrecht.

Noordeloos – Werkendam

Vanaf Noordeloos tot aan Scheiwijk bestaat de A27 nog steeds uit 2 rijstroken en een spitsstrook. Bij Scheiwijk komt er een nieuwe aansluiting op de A27 ten behoeve van het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar van de gemeente Gorinchem. Tussen Scheiwijk en Werkendam wordt de A27 verbreed naar 4 rijstroken in de richting Breda en naar 3 rijstroken in de richting Utrecht.

Werkendam – Hooipolder

Vanaf Werkendam tot Hooipolder verandert de A27 in 2 rijstroken met een spitsstrook. Dit geldt voor zowel de richting Breda als voor de richting Utrecht.

De vier bruggen

De verbreding van de A27 heeft uiteraard ook gevolgen voor de maar liefst vier bruggen op dit traject. De Houtensebrug bij Utrecht zal worden gerenoveerd en verbreed. De Hagesteinsebrug bij Vianen zal vervangen worden door 2 nieuwe bruggen. De Merwedebrug bij Gorinchem wordt ook vervangen door 2 nieuwe bruggen. Ook de Keizersveerbrug bij Raamsdonksveer zal vervangen worden door 2 nieuwe bruggen.

Hooipolder

Behalve een verbreding van de A27 en een vernieuwing of renovatie van de bruggen op dit traject zal ook knooppunt Hooipolder aangepast worden. De belangrijkste verandering bij Hooipolder is dat er een nieuwe verbindingsweg aangelegd zal worden van de A59 naar de A27 richting Utrecht.

Voor meer gedetailleerde informatie kun je kijken op de website van Rijkswaterstaat.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>