Share This Post

Nieuws

Controles tegen criminele inmenging transportbranche

Controles tegen criminele inmenging transportbranche

Van maandag 4 tot en met donderdag 7 april j.l. zijn er intensieve controles gehouden in en rond IJmuiden, Schiphol, Alkmaar en Den Helder met als onderwerp criminele inmenging in de transportbranche. Zo’n 300 voertuigen en 14 bedrijven in die regio zijn gecontroleerd. Daarnaast zijn er 16 bedrijven bezocht voor een voorlichtend gesprek. Deze actieweek was het initiatief van de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de Douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland, het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol en de vier gemeenten waarin de actie was gepland.

​Noord-Holland

Criminele inmenging in de transportbranche neemt de laatste tijd toe. De provincie Noord-Holland is onder meer door de luchthaven Schiphol en de bijbehorende infrastructuur een aantrekkelijke plaats voor criminelen om illegale goederen te vervoeren, zoals wapens en drugs. Om dit tegen te gaan is de actieweek begin april opgezet. Behalve controles is er in deze week ook veel voorlichting gegeven om bedrijven op de gevaren van criminele inmenging te wijzen.

​Controles en voorlichting

De verkeerscontroles in de actieweek hebben geleid tot maar liefst 6 aanhoudingen door de politie. Daarnaast zijn er 27 bekeuringen uitgedeeld. Een bedrijf dat gecontroleerd werd, bleek 5,5 miljoen illegale sigaretten in huis te hebben. Deze zijn inmiddels in beslag genomen en er is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen dit bedrijf. Tijdens de bedrijfsbezoeken en ook tijdens de controles probeerde de politie het bewustzijn rondom criminaliteit in de transportsector te vergroten.

​Transport Facilitated Organized Crime

De politie werk sinds enige tijd met het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC). Dit programma richt zich op de faciliterende rol van de transportsector bij de georganiseerde criminaliteit. Er worden actieweken georganiseerd om meer zicht te krijgen in de ondermijnende activiteiten die in de transportsector plaatsvinden. Behalve het actief tegengaan van criminele activiteiten is het doel van het programma ook om de transportsector als geheel meer bewust te maken van de gevaren van de georganiseerde criminaliteit.

Share This Post