Share This Post

Rijden & Logistiek

Chauffeurs, let op fietsende schoolkinderen

Chauffeurs, let op fietsende schoolkinderen

Jaarlijks vallen er zo’n 200 fietsdoden in het verkeer. Veelal zijn dit jonge kinderen, op weg naar school. Als na de zomervakantie de scholen weer beginnen, kunnen we ook weer volop fietsende scholieren aantreffen op de weg. Onder andere de nieuwe brugklassers, die met een zware rugzak achterop de fiets, vaak voor het eerst zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Ze hebben meestal wel hun fietsdiploma gehaald in groep 8, maar desondanks zien zij een heleboel gevaren op de weg niet goed.

Lesprogramma Veilig op Weg

Er is een speciaal lesprogramma dat Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland samen hebben ontwikkeld. Het heet Veilig op Weg. Het doel van dit lesprogramma is om de verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten. Het lesprogramma is gratis. Het programma richt zich op de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. In de lessen wordt onder andere aandacht besteed aan de gevaren van de dode hoeken van vrachtwagens.

Dode hoeken bij een vrachtwagen

Speciale aandacht gaat tijdens het lesprogramma Veilig op Weg naar de zogenaamde dode hoeken van de vrachtwagen. De kinderen leren wat een dode hoek precies is en waar deze rondom een vrachtwagen zitten. Ook leren ze dat een chauffeur hen echt niet kan zien, als ze daar met hun fiets staan. De kinderen leren twee duidelijke vuistregels: ze moeten altijd rechts en ruim achter een vrachtauto fietsen. Met ‘ruim’ wordt bedoeld dat ze altijd minstens drie meter afstand houden van een vrachtwagen.

Dode hoek assistentie

Behalve een speciale dode hoek sticker die je als chauffeur op je vrachtwagen kunt plakken, kun je de verkeersveiligheid voor fietsers vergroten door gebruik te maken van dode hoek assistentie, bijvoorbeeld door middel van camera’s. Uit onderzoek door de TU Delft is gebleken dat achteruit rijden met behulp van camera’s het risico sterk verlaagd om jonge fietsers die in de dode hoek zitten te missen. Ongevallen tussen vrachtwagens en fietsers kunnen dus effectief bestreden worden door het gebruik van dergelijke camera’s.

Share This Post