Share This Post

Nieuws / Uncategorised

Binnenstad Utrecht deels verboden voor vrachtverkeer

Binnenstad Utrecht deels verboden voor vrachtverkeer

Onder de grachten van de stad Utrecht bevinden zich eeuwenoude werfkelders. Recent zijn er een aantal werfkelders gevonden die nog niet eerder waren ontdekt. Deze werfkelders bevinden zich echter onder de straten van de binnenstad van Utrecht. Daarom mogen vanaf 12 juli 2021 voertuigen met een aslast van boven 2 ton niet meer door deze straten rijden. Om te voorkomen dat de werfkelders verder beschadigd raken, heeft de Gemeente Utrecht verschillende andere maatregelen getroffen.

 

​Vrachtwagenverbod

Er geldt in Utrecht nu al een vrachtwagenverbod op een deel van de grachten. Door de ontdekking van de nieuwe werfkelders komen daar nu zestien locaties bij waar breedtebeperkingen en een maximale aslast van 2 ton zullen gaan gelden. Door deze maatregelen is het voor vrachtwagens grotendeels niet meer mogelijk om over de grachten van Utrecht te rijden. Het weren van zwaar verkeer is nodig om beschadiging aan de werfkelders te voorkomen. Wel gaat de gemeente onderzoeken of de maatregelen van tijdelijke of definitieve aard zijn. Dit kan per straat verschillen. Door middel van camera’s zal toezicht gehouden worden op de naleving van de ingestelde verboden. Bij overtreding volgt automatisch beboeten.

​Werfkelders

De werfkelders van Utrecht zijn uniek in de wereld. Om deze eeuwenoude kelders voor de toekomst te behouden, moeten ze beschermd worden. De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de staat van werfkelders. Uit dit onderzoek is gebleken dat het werfkeldersysteem nog complexer in elkaar zit dan eerder al bekend was. Daarom besloot de gemeente tot een nieuwe aanpak voor het behoud en het herstel van de werfkelders. Deze aanpak is onderdeel van een project dat de naam ‘Van gevel tot gevel’ heeft gekregen. Het weren van (te) zwaar verkeer uit het centrum maakt deel uit van de gekozen aanpak. Het gebied waar het om gaat is inmiddels uitgebreid van de Oudegracht en (Kromme) Nieuwegracht tot de Drift en Plompetorengracht.

​Werk aan de Werf

De gemeente Utrecht heeft alle plannen rondom het behoud van de werfkelders samengevat in het programmaplan ‘Werk aan de Werf’. Dit plan is op de website van de gemeente Utrecht te vinden en te downloaden. Van 2021 tot 2023 zal de gemeente samenwerkingsafspraken maken met keldereigenaren, bewoners en ondernemers. Daarnaast worden er een aantal concrete projecten voor het behoud en herstel van muren en kelders uitgevoerd. Begonnen wordt met de meest urgente gevallen. De extra maatregelen om te voorkomen dat zwaar verkeer over de werfkelders rijdt en zo de werfkelders beschadigt, blijven naar verwachting voorlopig van kracht.

Share This Post