Share This Post

Hoofdartikels

Bijzonder uitstel van betaling belastingen vanwege corona

Bijzonder uitstel van betaling belastingen vanwege corona

Ondernemers uit de transportsector die vanwege de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen, kunnen tot uiterlijk 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Wie bijzonder uitstel van betaling wil aanvragen bij de belasting kan dit doen via een digitaal formulier dat te vinden is op de site van de Belastingdienst.

Wel op tijd aangifte doen

Voor ondernemer met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschillende soorten belastingen. Indien het uitstel is aangevraagd, hoeft de ondernemer de belasting niet te betalen, maar het blijft wel verplicht om op tijd aangifte te doen.

Betalingsregeling

Wie voor 1 oktober 2021 uitstel van bijzonder betaling heeft aangevraagd , ontvangt daarna een brief van de belastingdienst. In deze brief staat een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld waar het bijzonder uitstel voor is aangevraagd. De belastingschuld zal in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 betaald moeten zijn.

Verlenging eerder aangevraagde uitstel

Ondernemers die al eerder bijzonder uitstel hebben aangevraagd kunnen een verlenging aanvragen. Maar dat hoeft niet in alle gevallen, want soms loopt het automatisch door tot 1 oktober 2021. Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst.

Belastingaanslagen

Bijzonder uitstel belastingen geldt voor alle belastingen, maar voor de aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting kan dit in een keer aangevraagd worden. Andere belastingen, zoals bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, vallen niet onder dit pakket. Je kunt wel apart voor andere belastingen bijzonder uitstel aanvragen.

Na 30 september 2021

Aan betalingsverplichtingen die op of na 1 oktober 2021 ontstaan moet weer wel op tijd voldaan worden. Het bijzonder uitstel geldt alleen voor aanslagen die voor 1 oktober zijn binnengekomen. Houd er dus rekening mee dat je na 1 oktober wel weer op tijd je belastingen moet betalen.

Voor meer gedetailleerde informatie kun je kijken op de site van de Belastingdienst.

Share This Post