Share This Post

Gezondheid

Betere preventie van arbeidsongevallen noodzakelijk

Betere preventie van arbeidsongevallen noodzakelijk

Inspectie SZW concludeerde recent dat bedrijven veel kunnen verbeteren aan het voorkomen van arbeidsongevallen. In 2020 zijn er 3655 arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW gemeld. Daarvan zijn 54 mensen overleden. Door de coronacrisis en de coronamaatregelen zoals lockdown en meer thuiswerken is het aantal ongevallen wel lager dan voorgaande jaren.

Sectoren

Veel ongevallen vinden plaats in kleine bedrijven. Sommige sectoren zijn oververtegenwoordigd als het gaat om ongevallen tijdens het werk. Dit zijn de sectoren afvalverwerking, bouw, industrie, landbouw, bosbouw en visserij. Dit zijn sectoren waar veel risicovol werk voorkomt. Het zijn met name werknemers tussen 15 en 24 jaar en werknemers van 55 jaar en ouder die relatief vaak slachtoffer zijn van een ongeluk op het werk. Dat geldt ook voor uitzendkrachten.

Machines

De meest voorkomende ongevallen betreffen zaken waarbij werknemers van van (grote) hoogte vallen of waarbij zij gewond raken bij het werken met machines. Bij de ongevallen met machines is vaak sprake van lichamelijk contact met de bewegende delen van een machine met ernstige gevolgen. Slachtoffers van dergelijke ongelukken hebben vaak blijvend letsel, zoals amputatie van vingers of handen. Machineongevallen gebeuren tijdens het bedienen van de machine of tijdens schoonmaak of onderhoud. Vaak denken slachtoffers dat een machine uit staat, maar dan blijkt deze nog aan te staan of op standby.

Hoogtes

Bij het vallen van grote hoogtes gaat met meestal om ladders, trapjes of opstapjes. Belangrijke oorzaken zijn hierbij het ontbreken van voldoende beschermende maatregelen. Ladders zijn niet goed beveiligd tegen wegschuiven of inklappen. Ook worden ladders niet veilig neergezet, zoals op een niet-stabiele ondergrond. Vaak is er sprake van een combinatie van deze zaken waardoor er een ongeluk gebeurt.

Ook kunnen slachtoffers tijdens het werk vallen van een dak, vloer of platform. De oorzaak ligt dan vaak bij het ontbreken van voldoende randbeveiliging. Vallen slachtoffers van 2,5 meter of hoger, dan lopen ze vaak ernstig letsel op.

Preventie

Uit een analyse van een onderzoek uit 2020 blijkt dat bedrijven in veel gevallen preventieve maatregelen hadden kunnen nemen die het risico op een ongeval hadden kunnen beperken. Dat hadden ze kunnen doen, maar ze deden en doen het niet. Het ontbreekt vaak aan een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Een goede RI&E bevat een inventarisatie van alle gevaren op de werkvloer plus een bijbehorend plan van aanpak om de risico’s te beperken of te vermijden. Een veilige inrichting van de arbeidsplaats en het gebruiken van collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals vangnetten of veiligheidsgordels, zijn hierbij onvermijdelijk.

Share This Post