Share This Post

Hoofdartikels

Benelux laat extra zware trucks toe

Benelux laat extra zware trucks toe

De Benelux-landen België, Nederland en Luxemburg hebben besloten dat zij hogere maximale gewichten bij trucks zullen toestaan bij onderling verkeer. Dit gaat echter alleen gelden voor E-trucks en vrachtwagens die rijden op alternatieve brandstoffen. Het gaat hier om nieuwe afspraken die zullen gaan gelden voor het onderlinge verkeer tussen deze drie landen.

Maximale massa van 46 ton

Nederland, België en Luxemburg willen de maximale massa voor elektrische trucks naar 46 ton verhogen. Voor trucks die op alternatieve brandstoffen zoals waterstof, biobrandstoffen en vloeibaar aardgas rijden, zou een maximum gaan gelden van 45 ton. De achterliggende gedachte hierbij is dat er op deze manier een impuls wordt gegeven om versneld over te schakelen van vrachtwagens op verbrandingsmotoren naar milieuvriendelijker brandstoffen, zoals waterstof, of naar vrachtwagens met batterijaandrijving.

EU en Benelux norm

Binnen de Benelux geldt nu een maximum gewicht van 44 ton voor het onderlinge verkeer. Binnen de hele Europese Unie geldt een maximum voor het verkeer tussen de lidstaten van 40 ton. De Benelux-regio wordt door de EU min of meer als één grondgebied beschouwd. Bij uitzondering mogen deze drie landen zelf aanpassingen maken. Zij hoefden zich dus al niet aan die 40 ton te houden en gaan nu het huidige maximum verder verhogen.

Is 50 ton haalbaar?

Al in 2081 wilde Transport en Logistiek Nederland (TLN) dat het maximaal toegestane gewicht voor vrachtwagens binnen de Benelux naar 50 ton moest worden verhoogd. Ook Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) wilde toen al een maximaal toegestaan gewicht van 50 ton hebben, in plaats van de huidig geldende 44 ton. Overigens geldt binnen Wallonië en binnen Nederland al een maximum van 50 ton. Binnen Luxemburg geldt echter nog steeds een maximum van 44 ton.

50 ton in Benelux en EU?

De gedachte is dat binnen de gehele Benelux hetzelfde maximum toegestane gewicht gaat gelden, zodat het mogelijk is om met een zware vrachtauto de grenzen van de afzonderlijke landen in de Benelux probleemloos over te gaan. Vooralsnog lijkt dit te lukken voor een maximum van 46 ton. Misschien dat 50 ton er in de toekomst ook in zit. Nog mooier zou het zijn als dit dan voor de hele EU zou gaan gelden. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit laatste op korte termijn besloten zal worden.

Share This Post