Share This Post

Gezondheid

Bedrijfsongevallen vaak door voertuig veroorzaakt

Bedrijfsongevallen vaak door voertuig veroorzaakt

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijfsongevallen ontstaan door gevaarlijke situaties op de werkvloer die meestal voorkomen hadden kunnen zijn. Volgens de Monitor Arbeidsongevallen van de Nederlandse Arbeidsinspectie komen twee soorten ongevallen heel vaak voor. Ten eerste als een zwaar object tegen iemand aan komt. Ten tweede als een voertuig tegen iemand aan rijdt. Ook is het zo dat het vaak de tijdelijke krachten zijn binnen een bedrijf die het slachtoffer zijn van een dergelijk arbeidsongeval.

Arbeidsinspectie doet verslag

Volgens de cijfers van de Arbeidsinspectie over het jaar 2021 vonden er in Nederland 1.957 onderzoeken plaats naar bedrijfsongevallen. De meeste bedrijfsongevallen komen voor in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie landbouw, bosbouw en visserij. De belangrijkste oorzaak van ongevallen tijdens het werk is in de meeste gevallen gerelateerd aan het werken met een machine of een voertuig. De slachtoffers zijn vaak mannen die jonger dan 24 jaar of juist ouder dan 45 jaar zijn.

Uitzendkrachten lopen gevaar

De groep die het vaakst betrokken is bij een bedrijfsongeval is de groep van uitzendkrachten. De reden is waarschijnlijk dat uitzendkrachten en andere tijdelijke krachten vaak ingezet worden bij gevaarlijk werk. Meestal missen zij echter de routine, kennis en vaardigheden om dit soort taken voldoende veilig uit te voeren.

Machines, objecten en voertuigen

In veel gevallen blijkt dat een bedrijfsongeval gebeurt doordat een zwaar object tegen iemand aan komt. Dit soort ongevallen komen vooral voor in de industrie en in de bouw. Het gaat hier meestal om vallende objecten bij hijswerkzaamheden. Het overlijdensrisico bij dit soort ongevallen is hoog. De reden hiervoor is dat slachtoffers bij hijswerkzaamheden vaak door een zwaar tot zeer zwaar object worden geraakt. Behalve door vallende objecten worden werknemers ook vaak geraakt door een rijdend voertuig of werktuig. Dit soort ongevallen zien we vooral in de sectoren transport en logistiek, handel en industrie. In ruim 75% van dergelijke ongevallen gaat het om een heftruck, hefwagen, stapelaar, orderpicker, reachtruck of containerheftruck.

Share This Post