Share This Post

EU / Nieuws

Automatische verlenging rijbewijs en Code 95 door corona crisis

Automatische verlenging rijbewijs en Code 95 door corona crisis

Sinds het nieuwe coronavirus in Europa rondwaart, zijn er diverse maatregelen genomen om het virus te bestrijden. Door deze vaak beperkende maatregelen is het lastiger geworden om op tijd te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het verlengen van het rijbewijs. Dat geldt ook voor professionele chauffeurs. Zij kunnen in de problemen komen als hun rijbewijs buiten hun schuld is (of binnenkort gaat) verlopen. Daarnaast dienen zij op tijd te voldoen aan de Code 95 eisen. Dat lukt soms ook niet meer.

Om problemen te voorkomen heeft de Nederlandse regering daarom bij de Europese Commissie een verzoek ingediend om vanwege de corona crisis soepel om te gaan met het verlopen van rijbewijzen. De Europese Commissie heeft vervolgens ingestemd met dit verzoek. Het gevolg is dat nu een automatische verlenging van de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en ook van de Code 95 van kracht is. Dat is goed nieuws.

Automatische verlenging rijbewijs

De nieuwe regeling zegt dat alle Nederlandse rijbewijzen die van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 zijn of zullen zijn verlopen automatisch met 9 maanden worden verlengd. Dit betekent dat chauffeurs nog 9 maanden door kunnen blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Dit geldt voor het rijden door heel Europa.

De regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dat betekent dat het ook geldt voor rijbewijzen die slechts 1 tot 3 jaar geldig zijn. Dit kan het geval zijn bij een medische aandoening bij de houder van het rijbewijs. Omdat de verplichte medische keuring nu niet kan plaatsvinden, kan het rijbewijs in dergelijke gevallen ook niet verlengd worden. Het tijdelijke rijbewijs wordt nu wel automatisch verlengd, maar aan de houder van zo’n tijdelijk rijbewijs wordt gevraagd om zelf in te schatten of het ontbreken van de medische keuring een reëel probleem is voor de eigen rijgeschiktheid.

Automatische verlenging Code 95

Ook de Code 95 op het Nederlandse rijbewijs wordt automatisch verlengd. Net zoals bij het rijbewijs geldt dit alleen voor een Code 95 die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 verloopt. Als dit het geval is, dan treedt de 9 maanden verlenging op dezelfde manier in. De einddatum van de Code 95 op het rijbewijs wordt voor deze verlenging als uitgangspunt genomen.

Aanvullend bij deze regeling is dat ook de geldigheid van nascholingscursussen wordt verlengd. Hierdoor wordt het later makkelijker om alsnog de Code 95 zelf te kunnen verlengen. Cursussen die aan het begin van de nascholingsperiode zijn gevolgd, tellen dan gewoon nog mee.

Voor meer informatie over nascholing in verband met de Code 95 kun je kijken op de website van het CBR.

Uitzonderingen op de automatische verlenging

Rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst vanwege een verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer vallen niet onder de nieuwe regeling. Deze rijbewijzen worden daarom niet automatisch verlengd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>