Share This Post

Milieu

Amsterdam de eerste stad met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur?

Amsterdam de eerste stad met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur?

Amsterdam heeft aangegeven dat zij de eerste stad van Nederland wil worden waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom gaat gelden. De ingangsdatum wordt in de loop van 2023 verwacht.

Voorstel GroenLinks en SGP

Het voorstel voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom komt van GroenLinks en SGP. Dit voorstel is inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer. De huidige maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 kilometer per uur komt hiermee te vervallen. Voormalig minister van Nieuwenhuizen had niet veel op met dit voorstel, aangezien gemeenten dit immers zelf kunnen bepalen. Desalniettemin nam de Tweede Kamer het voorstel met ruime meerderheid aan. Behalve GroenLinks en SGP stemden ook de regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie voor.

Autoluw Nu!

Autoluw Nu!, een organisatie van zo’n veertig Amsterdamse bewonersorganisaties, vindt dat dit voor Amsterdam een goed voorstel is. Wel zal de gemeente Amsterdam met meer alternatieven moeten komen om het verkeer in de binnenstad zoveel mogelijk te reguleren, zoals een Park & Ride in de regio en ook met snelle ov-verbindingen.

Scholen

Ook in andere steden is een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom een verstandige maatregel. Dat geldt vooral in de buurt van scholen, aangezien daar vaak kinderen fietsen. Kinderen zijn zeer kwetsbare verkeersdeelnemers. Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur zorgt voor meer verkeersveiligheid. En dat leidt tot minder verkeersdoden en minder verkeersongelukken.

Stockholm Declaration

Elders in Europa is de 30 kilometer per uur al ingevoerd in veel grote steden, bijvoorbeeld in Scandinavië. Het aantal verkeersdoden is in deze steden drastisch gedaald. Verkeersministers uit 140 landen hebben recent in Zweden gezamenlijk de Stockholm Declaration ondertekend. Daarmee gingen zij akkoord met het principe van een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in alle bebouwde gebieden.

Uitzonderingen

Een uitzondering wat betreft het nieuwe voorstel kan bijvoorbeeld een doorgaande weg zijn, waar 30 kilometer per uur een obstakel zou kunnen zijn voor een goede doorstroming. Echter, in principe gaat op den duur in alle Nederlandse steden gelden dat 30 kilometer per uur de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is.

Share This Post