Share This Post

EU

Aanvoer diesel uit Rusland stagneert

Aanvoer diesel uit Rusland stagneert

De aanvoer van diesel uit Rusland is in de maand maart verder onder druk komen te staan. Dit komt onder meer door de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Omdat er nu veel te weinig diesel uit Rusland komt, zullen de dieselvoorraden in Europa naar verwachting verder dalen. Europa is voor haar voorraden diesel zeer afhankelijk van Rusland, nog meer dan voor benzine.

Dieselexport

Rusland exporteert van oudsher grote hoeveelheden diesel naar Europa. Onder meer door de strengere sancties van het Westen blijft deze dieselexport nu achter. Het gevolg is dat de Europese dieselvoorraden naar verwachting zullen dalen tot onder de 390 miljoen vaten. Dat is het laagste niveau van de afgelopen vier jaar. Het gevolg is ook dat de prijs van diesel in Europa verder zal gaan stijgen.

​Laadproblemen en verstoringen

In de Russische havens is inmiddels sprake van laadproblemen. Daarnaast zijn er verstoringen bij de Russische raffinaderijen waar de diesel geproduceerd wordt. Dit alles tezamen heeft gezorgd voor een flinke verlaging van de Russische productie van benzine en diesel. Het in Londen gevestigde onderzoeks- en adviesbureau Energy Aspects schat in dat de productie van de Russische raffinaderijen met zo’n 570.000 vaten per dag is gedaald. Dit heeft dramatische gevolgen voor de Europese markt.

​Structureel brandstoftekort

In Europa dreigt inmiddels een structureel brandstoftekort van 250.000 vaten per dag. Niet alleen komt dit door de sancties en de problemen in Rusland, maar ook omdat de vraag naar brandstof in korte tijd flink is gestegen. Veel economieën zijn begin dit jaar weer heropend na twee jaar coronacrisis. In veel Europese landen worden daarom maatregelen genomen om de enorme prijsstijging van brandstof het hoofd te kunnen bieden. Onder andere met accijnsverlagingen probeert men de markt nog enigszins vlot te trekken, maar als de aanvoer uit Rusland zo laag blijft, zal dat op den duur waarschijnlijk niet voldoende zijn.

Share This Post