Share This Post

Lijstjes / Milieu / Uncategorised

4 voordelen van groener vrachtvervoer

4 voordelen van groener vrachtvervoer

Voor velen is het idee van een milieuvriendelijk vrachtvervoerbedrijf belachelijk: hoe kunnen we het over een groene industrie hebben wanneer het een grote bijdrage levert aan de wereldwijde vervuiling?

Ondanks het feit dat dieselmotoren en milieubewustzijn meestal niet hand in hand gaan, heeft de ‘groene trend’ het vrachtvervoer toch bereikt. Steeds meer wagenparken beginnen voorstanders te worden van milieuzaken en groene initiatieven duiken binnen de industrie op.

Het runnen van een groen wagenpark heeft natuurlijk zijn uitdagingen. De beslissingen die in het voordeel van onze planeet gemaakt worden, zijn misschien niet goed voor de resultaten van een bedrijf. Daarnaast kunnen chauffeurs zichzelf ook gaan vervreemden omdat ze er niet van overtuigd zijn dat duurzaamheid een route is die de moeite waard is. Het wegduwen van werknemers is wel het laatste wat een bedrijf wil doen, maar de voordelen van het groen zijn (voor bedrijven, chauffeurs en de planeet) overduidelijk.

Nu het milieu een actueel thema is en de Euro VI voorschriften vereisen dat zware vrachtwagens aan specifieke emissienormen voldoen, kunnen bedrijven zich er niet gemakkelijk vanaf maken.

Om deze redenen willen bedrijven een groen imago hebben:

1 De richting van de klant uitgaan

Nu dieselvervuiling zoveel media-aandacht heeft gekregen is het publiek zich heel erg bewust van dit probleem.

Voor velen is de afname van vervuiling de voornaamste prioriteit en klanten zijn bereid om meer voor de producten en de diensten van bedrijven met een sterke ecologische en sociale reputatie te betalen.

2 Kosten reduceren

Wagenparkbeheerders zijn altijd op zoek naar manieren om de brandstofkosten te reduceren en geld kan op verschillende manieren bespaard worden. Het aanpassen en updaten van apparatuur kan al een heleboel geld besparen. Trailers hebben bijvoorbeeld met minder weerstand te maken wanneer vrachtwagens worden voorzien van zijpanelen en dat leidt weer tot een verlaging van de brandstofkosten.

Het is natuurlijk beter om nieuwe brandstofefficiënte apparatuur te kopen, maar dat vereist weer een aanzienlijke investering. Bedrijven kunnen een punt bereiken waar het onderhoud van vrachtwagens en de brandstofkosten hoger zijn dan de kosten van een nieuw brandstofefficiënt model en op dat moment zullen ze gewoonweg een manier moeten vinden om die investering te kunnen financieren.

Kosten kunnen ook bespaard worden door de traditionele dubbele banden te vervangen met brede banden, door de maximumsnelheid van vrachtwagens op snelwegen te reduceren en door de tijd dat een vrachtwagen met een draaiende motor stilstaat te reduceren.

3 Slimme technologieën ontwikkelen

Verschillende aspecten van de besturing worden door technologie bijgehouden. Het stationair draaien van de motor, het versnellen, het afremmen en de topsnelheden kunnen bijgehouden worden en het gedrag van chauffeurs kan dankzij deze gegevens aangepast worden, zodat de besparingen gemaximaliseerd kunnen worden. Gps-technologie zorgt ondertussen voor een hogere efficiëntie en lagere brandstofkosten.

Vrachtwagens kunnen dankzij innovatieve technologieën aangedreven worden door elektriciteit en gas. Wanneer voertuigen minder vaak opgeladen moeten worden en de kosten lager zijn, kunnen deze technologieën een reële optie voor de industrie zijn.

4 De zienswijze van chauffeurs aanpassen

De meesten van ons denken dat ze veranderingen zullen verwelkomen, maar het is niet altijd zo simpel. Sommige chauffeurs verzetten zich tegen nieuwe technologieën omdat ze er een hard hoofd in hebben dat ze al datgene kunnen leveren wat ze beloven. Vele chauffeurs staan echter open voor veranderingen in technologie, apparatuur en voorschriften.

Onderwijs en kennis, over de opwarming van de aarde en de voordelen van een baan bij een milieubewust bedrijf, zijn de sleutels die tot grotere acceptatie zullen leiden.

Voor vele mensen is het van uiterst belang dat het milieu beschermd wordt en dat onze koolstofvoetafdruk gereduceerd wordt. Vrachtvervoerbedrijven moeten de juiste balans vinden tussen het behoud van het milieu en het verlagen van de brandstofkosten.

Kermit de Kikker zei eens: “Het is niet makkelijk om groen te zijn”. En hij had gelijk…

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>