Share This Post

Gezondheid / Lijstjes / Uncategorised

4 stappen om een welzijn-strategie voor vrachtwagenchauffeurs te creëren

4 stappen om een welzijn-strategie voor vrachtwagenchauffeurs te creëren

“Het creëren van een bedrijfs welzijnsprogramma is een fluitje van een cent”: zei niemand ooit. Zorg er echter voor dat dit klopt en de voordelen zijn duidelijk – voor zowel chauffeurs als hun werkgevers.

Dus hoe pak je een welzijnsprogramma aan dat vrachtwagenchauffeurs daadwerkelijk zullen aannemen? Hier zijn vier tips om mee te beginnen.

1 Focus op communicatie

Het onderhouden van effectieve communicatielijnen is niet eenvoudig als je de mensen waarmee je communiceert bijna nooit ziet. Maar het is zeker niet onmogelijk; technologie heeft het veel gemakkelijker gemaakt om berichten naar chauffeurs te krijgen. Van teksten en e-mails tot videogesprekken en apps, er zijn tal van manieren om chauffeurs te bereiken, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Het is ook een goed idee om wat voorvechters voor het welzijn te vinden om ervoor te zorgen dat berichten sneller verspreid worden.

2 Toon betrokkenheid van bovenaf

Een lippendienst aan een welzijnsprogramma op de werkplek is niet genoeg. Managers moeten 100% toegewijd zijn aan een gezonder, gelukkiger personeelsbestand – en dit betekent dat ze zelf aan het programma moeten deelnemen. Die managers moeten ook bedrijfstijd toewijzen om zich te concentreren op welzijn, tijd en middelen om initiatieven te ontwikkelen en stimulansen te bedenken. Hoe meer werknemers zich gewaardeerd voelen, des te meer betrokken zij zullen zijn.

3 Vraag chauffeurs naar ideeën en meningen

Om een wellness-programma te laten werken, heeft het input nodig van de mensen die het beïnvloedt. Aan chauffeurs vragen welk soort welzijnsprogramma en welke informatie ze graag willen zien, is een goed uitgangspunt. Met chauffeurs die altijd voor lange stukken op de weg zitten, is het niet altijd eenvoudig om rechtstreeks contact te hebben. Managers moeten elke gelegenheid aangrijpen om met chauffeurs te praten om erachter te komen wat het beste voor hen werkt.

4 Maak een forum voor chauffeurs om met elkaar te communiceren

Als je wilt dat een welzijns-strategie een succes wordt, dan moeten chauffeurs informatie onderling kunnen delen. Het creëren van een forum waarin chauffeurs hun ervaringen kunnen bespreken, moedigt meer gesprekken aan en kan een aanwinst zijn voor elk wellness-programma. Het laat ook zien dat je geeft om wat chauffeurs te zeggen hebben. Er zijn specifieke hulpmiddelen voor sociaal welzijn die een plek bieden om op wellness gerichte dialogen te bevorderen.

Misschien wel het belangrijkste om te onthouden bij het maken van een welzijns-strategie, is dat er geen standaardoplossing is. Het uiteindelijke doel is om het gedrag van mensen te veranderen – en dat zal nooit gemakkelijk zijn in de vervoersindustrie of welke sector dan ook.

Geconfronteerd met toenemende chauffeurs tekorten, moeten vervoersbedrijven meer preventieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun meest waardevolle bezittingen (en daarmee bedoel ik hun chauffeurs) op de weg blijven. Zelfs de meest elementaire wellness-programma’s kunnen eraan werken om het personeelsverloop te verminderen en het imago van de baan te verbeteren. Bedrijven die bereid zijn om een ​​extra stap te zetten en een holistische en gestructureerde benadering van welzijn te volgen, zullen echte voordelen zien.

Biedt jouw bedrijf een soort welzijnsprogramma? Als dat zo is, wat doen ze dan goed? En wat doen ze fout?

Share This Post