Share This Post

Nieuws

​Uitstroom in de transport en logistiek door pensioen toegenomen

​Uitstroom in de transport en logistiek door pensioen toegenomen

Volgens de Sectormonitor transport en logistiek is in het derde kwartaal van 2020 de pensioenuitstroom verder toegenomen. In september was een toename te zien van zowel het aantal vacatures voor chauffeurs als voor logistiek medewerkers in de transportsector. In oktober nam het aantal vacatures voor logistiek medewerkers weer iets af. Het aantal vacatures voor chauffeurs bleef stabiel, na de stijging in het derde kwartaal, en lag in november op ca. 5.500.

​Sectormonitor

Per kwartaal worden in de Sectormonitor transport en logistiek de actuele arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord met behulp van de cijfers die via Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB ) en het Pensioenfonds Vervoer (PFV) worden verkregen. Door ieder kwartaal met actuele cijfers te komen, kan goed aangesloten worden bij de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De Sectormonitor transport en logistiek is opgericht via een samenwerking van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen.

​Last van het coronavirus

Door de coronacrisis is de Nederlandse economie gekrompen. In het derde kwartaal van 2020 is de economie gelukkig enigszins hersteld. Het effect van de gedeeltelijke lockdown die sinds oktober van kracht is, is echter nog niet geheel duidelijk. Transportondernemers waren mede daarom voorzichtig positief over hun omzet in het derde kwartaal. Desalniettemin maken zij zich wel zorgen over de toekomst en het economisch klimaat. Het aantal transportondernemers dat nu onvoldoende vraag ervaart, is wel iets afgenomen. In het vierde kwartaal van 2020 is dit 24% van de transportbedrijven, terwijl in het derde kwartaal van 2020 onvoldoende vraag door 29% van de ondernemers ervaren werd.

​Vacatures namen toe

Het aantal vacatures voor chauffeurs en logistiek medewerkers is de afgelopen tijd weer toegenomen. Dit was vooral te zien aan het einde van het derde kwartaal. Er was een stijging in september in vacatures voor chauffeurs van ca. 3.900 naar ca. 5.500 vacatures. Voor transportplanners en logistiek medewerkers nam het aantal vacatures in de deze periode ook toe. Deze liep op van ca. 4.600 naar ca 5.900 vacatures. In het vierde kwartaal van 2020 lijkt het aantal vacatures voor logistiek medewerkers weer iets af te nemen. Het aantal vacatures voor chauffeurs blijft echter stabiel op 5.500 staan.

​Actuele cijfers

We zien verschillende ontwikkelingen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Opvallend is dat het aantal bedrijven en het totale aantal werknemers in de sector allebei iets hoger zijn dan vorig jaar. Er waren in het derde kwartaal van 2020 6.950 bedrijven tegenover 6.913 bedrijven in het derde kwartaal van 2019. Het aantal medewerkers in de sector bedroeg 156.817 in het derde kwartaal van 2020.  In het derde kwartaal van 2019 was dit nog 154.877. Ook kan geconstateerd worden dat de pensioenuitstroom is toegenomen. Deze bedroeg 986 voor de eerste drie kwartalen van 2020. Dit was in 2019 nog 957, maar dan voor voor het hele jaar.

Het aantal chauffeurs is in 2020 ongeveer stabiel gebleven (88.883). Het aandeel parttimers, zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs, is in 2020 iets gestegen van 27 % naar  28 %. De gemiddelde leeftijd van niet-chauffeurs is gedaald tot 41,0 jaar. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs is echter opgelopen op tot 45 jaar.

Share This Post