Share This Post

Lijstjes

​Nederlandse vrachtwagens vervoerden recordgewicht in 2021

​Nederlandse vrachtwagens vervoerden recordgewicht in 2021

De Nederlandse vrachtwagens vervoerden in het jaar 2021 in totaal 702 miljoen ton aan goederen. Dat is 2,6 procent meer gewicht dan in het voorgaande jaar 2020. Dit totaalgewicht is een record. Het grootste deel van dit recordgewicht aan vervoerde goederen is binnen Nederland vervoerd. In 2021 is België de belangrijkste buitenlandse bestemming voor Nederlandse vrachtwagens geweest.

​CBS

Het CBS heeft hun cijfers van de transportsector over 2021 openbaar gemaakt. Volgens deze cijfers vervoerden Nederlandse vrachtwagens maar liefst 572 miljoen ton goederen binnen Nederland. Dit is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het binnenlandse vervoer beslaat meer dan 80 procent van de totale hoeveelheid vervoerde goederen. Iets minder dan 20 procent van de vervoerde goederen ging in 2021 naar het buitenland.  Internationaal vervoer van goederen over de weg steeg van 125 miljoen ton in 2020 naar bijna 130 miljoen ton in 2021. Dit is een toename van 3,5 procent.

​Landbouw- en voedingsproducten

De grootste groep van goederen die door Nederlandse vrachtwagens vervoerd zijn, is de categorie landbouw- en voedingsproducten. Dit is  zo’n 30 procent van het totaal aan vervoerde goederen. Het vervoer van landbouw- en voedingsproducten steeg in 2021 met 4,4 procent. Ook het gewicht van het vervoer van andere categorieën is in 2021 gestegen. Zo steeg het vervoer van zand, ruwe mineralen en bouwmaterialen met 1,2 procent en het vervoer van vervoermaterieel, machines en overige (stuk)goederen steeg met 6,5 procent.

​Meer naar het buitenland

Hoewel binnenlands vervoer nog altijd het grootste deel van het vervoer door Nederlandse vrachtwagens inneemt, is in 2021 het gewicht van het vervoer van en naar het buitenland ook flink gestegen. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door het vervoer vanuit Nederland naar het buitenland. Het gewicht aan goederen die vanuit het buitenland naar Nederland werden vervoerd nam in 2021 slechts met 0,9 procent toe. Was Duitsland van oudsher altijd het land waar het meeste vervoerde gewicht naartoe ging vanuit Nederland, in 2021 is deze toppositie overgenomen door België. Het vervoerde gewicht naar België steeg in 2021 met maar liefst 14,7 procent, terwijl dit naar Duitsland ongeveer gelijk bleef.

 

Share This Post