Share This Post

EU / Hoofdartikels

​Export van goederen met 0,7 procent gestegen

​Export van goederen met 0,7 procent gestegen

De export van goederen vanuit Nederland is in september 2020 met 0,7 procent gestegen in vergelijking met september 2019. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met deze cijfers. Het CBS heeft tevens geconstateerd dat er tot nu toe meer chemische producten en landbouwgoederen zijn uitgevoerd. De exportcijfers van aardolieproducten en transportmiddelen vielen echter flink tegen. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export.

​Coronacrisis en Brexit

De export liet in het eerste halfjaar van 2020 tegenvallende cijfers zien door de coronacrisis. Er was sprake van een daling van 9 procent. In de eerste drie maanden van 2020 was de export nog min of meer stabiel. In het tweede kwartaal ging het echter helemaal mis. In totaal is er in de eerste helft van 2020 voor ca 23 miljard euro minder aan goederen geëxporteerd dan in de eerste helft van 2019. Met name de export naar het Verenigd Koninkrijk viel behoorlijk tegen. De oorzaak was niet alleen alle problematiek rondom het nieuwe coronavirus, maar ook de Brexit en de lagere prijzen speelden een rol.

​Lagere prijzen en het VK

Niet alleen de coronamaatregelen en de Brexit veroorzaakten problemen op de markt, maar ook de lagere prijzen. Vooral olie en gas zijn goedkoper geworden, omdat er minder vraag was. De export naar het Verenigd Koninkrijk bestaat normaliter voor 30 procent uit olie en gas. Onder andere door deze lagere prijzen daalde de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk. Deze viel in de eerste helft van 2020 bijna een kwart lager uit dan een jaar eerder.

​Duitsland en China

Duitsland is het belangrijkste land voor Nederland wat betreft de export. De export naar Duitsland daalde in het eerste halfjaar van 2020 helaas met 12 procent. Daarentegen steeg de export naar China met 18 procent. Volgens het CBS zijn Nederlandse babymelkpoeder, (varkens)vlees en hightech machines in China nog altijd zeer populair en heeft het coronavirus daar geen invloed op gehad.

​Exportradar van het CBS

De Exportradar is het instrument waarmee het CBS de ontwikkelingen van de export van goederen kan analyseren. Volgens deze Exportradar zijn de omstandigheden voor de uitvoer in november 2020 al weer minder ongunstig dan in september, omdat het vertrouwen van Duitse en andere Europese industriële ondernemers verbeterd is. Ook is de krimp van de Duitse industriële productie kleiner dan een maand eerder. Het producentenvertrouwen in de Eurozone lijkt langzaam weer wat te stijgen en dat is gunstig voor de export.

De vraag is of 2020 door de 9 procent daling in het eerste halfjaar een van de slechtste exportjaren ooit wordt. In 2009 daalde export met 16,5 procent. Dit dieptepunt werd een jaar later echter gevolgd door een sterk herstel. Wellicht geldt iets dergelijks straks ook voor de jaren 2020 en 2021. Volgens het Centraal Planbureau gaat het inmiddels al weer wat beter met de wereldhandel, maar exporteurs zijn nog steeds somber over de duur van de coronacrisis.

Share This Post