Share This Post

EU

​ ​ Nieuwe kansen voor export naar Duitsland

​ ​ Nieuwe kansen voor export naar Duitsland

Onze buurlanden Duitsland en België zijn met respectievelijk 69 en 60 procent de vaste top 2 van exportbestemmingen van Nederland binnen de Europese Unie. Tijdens de coronacrisis is hier weinig aan veranderd. De top 4 kan worden aangevuld met Frankrijk (45 procent) en het Verenigd Koninkrijk (38 procent), hoewel dat laatste land vanaf 1 januari 2021 niet meer tot de EU behoort. In al deze landen is de economie echter zwaar getroffen door de coronacrisis. Desalniettemin blijven de percentages export hoog en stabiel, met name in Duitsland. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit dat Duitsland voorlopig voor veel Nederlandse exporteurs ook na de crisis de belangrijkste afzetmarkt zal zijn, maar niet noodzakelijk met dezelfde producten.

Coronacrisis

Duitsland is de belangrijkste bestemming voor Nederlandse exporteurs. Het land heeft 80 miljoen inwoners en een stabiele economie. Ideaal voor Nederlandse bedrijven. In 2018 exporteerde Nederland nog voor 98,2 miljard euro aan goederen naar Duitsland.

Duitsland is echter zwaar is getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Net zoals in Nederland zijn veel bedrijven in de rode cijfers terecht gekomen. De Duitse regering heeft daarom een steunpakket voor noodlijdende bedrijven opgezet. Er is 156 miljard euro beschikbaar gesteld, waarvan ongeveer een derde bedoeld is voor kleine en middelgrote bedrijven en zelfstandigen.

Nieuwe exportproducten

Chemische en werktuigbouwkundige producten, minerale brandstoffen, smeermiddelen en voertuigen waren van oudsher de belangrijkste Nederlandse exportproducten naar Duitsland. De coronacrisis heeft echter gezorgd voor nieuwe producten die het in Duitsland goed zijn gaan doen, bijvoorbeeld Nederlandse fietsen. Nu het thuiswerken in Duitsland eerder norm dan uitzondering is geworden en de spotscholen dicht zijn, zoeken Duitse consumenten naar andere manieren om in de vrije tijd een beetje fit te blijven. De vraag naar sportproducten is daarom enorm gestegen. Behalve voor producten zoals hardloopschoenen en fitnessapparatuur is ook de vraag naar Nederlandse fietsen in korte tijd veel groter geworden.

Winnaars en verliezers

Niet alleen de export van fietsen maar ook de export van speelgoed naar Duitsland zit in de lift. Dat komt omdat veel kinderen in Duitsland lange tijd niet naar school gaan, omdat deze dicht zijn. Om de verveling thuis tegen te gaan, kopen ouders niet alleen veel traditioneel en educatief speelgoed, maar ook buitenspeelgoed zoals trampolines. Nederlandse producenten van trampolines kunnen de vraag maar nauwelijks aan.

Ook coronaspecifieke zaken, zoals afschermwanden, worden in grote getale vanuit Nederland naar Duitsland geëxporteerd. Een aantal Nederlandse bedrijven heeft zo, ondanks de coronacrisis, toch een flinke omzet gedraaid in het afgelopen jaar. Het lijkt erop dat de pandemie niet alleen voor verliezers, maar ook voor winnaars heeft gezorgd.

Een veranderde wereld betekent een veranderde markt

Door de pandemie is de wereld veranderd. De vraag is niet alleen hoe we weer terug kunnen naar het Oude Normaal, maar ook of we dat voor sommige zaken wel willen. Een veranderde wereld heeft andere marktbehoeftes gecreëerd. In Duitsland heeft de overheid gezorgd voor een flink financieel vangnet, zodat de liquiditeit van bedrijven op orde blijft. Daarom lijken de risico’s voor Nederlandse exporteurs niet al te groot te zijn. Integendeel, voor een aantal bedrijven is dit juist een kans gebleken. Voor bedrijven die ook naar Duitsland willen gaan exporteren, is er vanuit de Nederlandse overheid zelfs financiële ondersteuning mogelijk.

 

 

 

 

 Share This Post